Fit Massage Breda vindt het erg belangrijk dat de bezoeken op een verantwoorde manier hulp bieden of ontspannend zijn. Daarom hieronder wat algemene informatie, adviezen en regels.

 • Hygiëne staat hoog aangeschreven. Er wordt verwacht dat je vlak voor de massage hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor jezelf om de behandeling te ondergaan.
 • Handdoeken (om af te dekken, op te liggen en olie mee af te nemen) hoeven niet zelf te worden meegebracht, deze zijn in ruime hoeveelheden aanwezig.
 • Je dient ongeveer 5 minuten voor de afgesproken tijd aanwezig te zijn. Zo kan de massagebehandeling op tijd starten en kunnen afspraken na jou ook op tijd beginnen.
 • Voor aanvang van een eerste massagebehandeling kunnen een aantal vragen gesteld worden met betrekking tot je sportieve en medische verleden (voornamelijk bij sportmassages). Geef aan wat voor jou het doel van de massage is en vooral waar je eventueel last van hebt.
 • Bedenk vooraf of er nog andere belangrijke dingen zijn die de masseur moet weten om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen bereiken.
 • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de masseur besluiten de behandeling te staken en je doorverwijzen naar een arts of fysiotherapeut. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra jouw behandelend arts hierin toestemt (indien gewenst kan de masseur contact opnemen met de behandelaar voor overleg).
 • Bij Fit Massage Breda kunnen zowel vrouwen als mannen terecht voor een respectvolle behandeling. Om misverstanden te voorkomen bespreken we vooraf wat en hoe gemasseerd zal worden. Ook tijdens de massage kun je aangeven of een en ander aan de verwachtingen voldoet.
 • Sommige mensen associëren massage met erotiek. Dit is soms aanleiding voor vervelende misverstanden. Daarom moet Fit Massage Breda toch expliciet vermelden: een erotische massage is absoluut niet mogelijk!

Regels met betrekking tot lidmaatschappen, reserveringen en annuleringen.

 • Gemaakte afspraken kunnen uiterlijk 24 uur vooraf kosteloos (per email, whatsapp, account of telefonisch) worden gewijzigd of geannuleerd. Op de dag van afspraak kan uitsluitend telefonisch of per whatsapp worden afgemeld. Wanneer je niet tijdig geannuleerd of gewijzigd hebt dan zullen we de massage afschrijven van het lidmaatschaptegoed, strippenkaart, of deze middels betaalverzoek in rekening brengen.
 • Strippenkaarten hebben een geldigheidsduur. 5 strippen – 9 maanden en 10 strippen -12 maanden. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd plannen van de massages voor het verstrijken van de geldigheidsduur.
 • Lidmaatschappen worden aangegaan voor 12 maanden, zowel bij jaarbetaling als ook bij automatisch maandelijkse incasso. Na afloop van deze 12 maanden stopt het lidmaatschap en kan desgewenst een nieuw lidmaatschap worden afgesloten.
 • Lidmaatschappen gaan altijd per de eerste van de maand waarin je afsluit in. We werken overzichtelijk met volle kalendermaanden. Mocht je aan het einde van de maand het lidmaatschap afsluiten, en je kan in die maand geen afspraak meer plannen, neem dan even kontakt met ons op.
 • Lidmaatschappen kunnen alleen in uitzonderlijke situaties, bijvoorbeeld langdurige ziekte, worden gepauzeerd.  Definitief stopzetten van het lidmaatschap is ook alleen mogelijk in situaties met bijzondere omstandigheden, zoals bijvoorbeeld fysiek niet meer in staat zijn een massage te krijgen of een verhuizing naar een andere stad. Neem tijdig kontakt op met ons om de situatie te bespreken.
 • Bij lidmaatschappen dienen de massages maandelijks afgenomen te worden. Sparen van massagetegoeden is niet mogelijk. Ook zijn ze strikt persoonlijk en niet overdraagbaar aan iemand anders.
 • Bij lidmaatschappen is het verstandig om op tijd de massages te reserveren. Wanneer je aan het begin van de maand in de online agenda kijkt en geen mogelijkheid ziet (alle locaties, masseurs) om te plannen die maand dien je direct met ons kontakt op te nemen. We zoeken dan naar een oplossing. Indien je pas aan het eind van de maand kontakt opneemt dan kunnen we niet garanderen dat we nog tijdig een afspraak kunnen plannen. De kans bestaat dat de massage niet verzilverd kan worden.
 • Wanneer Fit Massage Breda onverwacht de massage van een lidmaatschap moet annuleren dan zoeken we naar een nieuwe datum. Dit kan ook een maand later zijn.
 • Indien je het niet eens bent met een incasso dan horen we dit graag voordat je gaat storneren. Mocht je onterecht storneren dan zullen we deze opnieuw incasseren, de kosten voor deze extra handeling bedragen 5 euro.

 

Privacy Policy van Fit Massage Breda.

Fit Massage Breda te Breda is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Jurgen Magielse is de Functionaris Gegevensbescherming van Fit Massage Breda. Hij is te bereiken de contactgegevens op deze site.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Fit Massage Breda verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fitmassagebreda.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Fit Massage Breda verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Fit Massage Breda bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– nadat je 5 jaar geen afspraak meer hebt gehad verwijderen we alle persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden
Fit Massage Breda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Fit Massage Breda gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@fitmassagebreda.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Fit Massage Breda zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Fit Massage Breda wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via Autoriteit Persoonsgegevens
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Fit Massage Breda neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.